Index Islamicus

Search

Your search for 'keyword:( "Kosova / Kosovo History" )' returned 17 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

14 more results not shown.

Get access

Kontinuiteti dhe kompaktësia etno-territoriale e shqiptarëve në Kosovë (nga antika e deri sot). (Summary: Ethno-territorial continuity and compactness of Albanians in Kosova (rom antique to the present day).)

  • Author: Basha, Tefik
  • Source: Feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët: simpozium ndërkombëtar i mbajtur në Prishtinë ... 1992. (Ed. Muhamed Pirraku), 447-453
  • Published: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës, Prishtina, 1995
  • Classification:
  • Subject Keywords:
Bibliography: Index Islamicus

Roli i inteligjencies islame në rrethin e Drenicës në pengimin e shpërnguljes së shqiptarëve në vitet 1918-1966. (Summary: The role of Islamic intelligentsia in the district of Drenica in preventing the emigration of Albanians in 1918-1966)

Bibliography: Index Islamicus