Index Islamicus

Search

Your search for 'dc_creator:( "Norris, H. T." ) OR dc_contributor:( "Norris, H. T." )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Ibn Baṭṭūṭa's journey in the north-eastern Balkans

Bibliography: Index Islamicus

Aspekti na Sufizma na Rifaiya v Bŭlgariya i Makedoniya v svetlinata na prouchvaneto, publikuvano ot Kenŭn Gardnŭr, priyatel na Ignats Goldtsier i Lui Masin'on / Kh.T.Noris. (Prevod. D.Mikhaĭlova)

Bibliography: Index Islamicus

Voĭnite na Maslama ibn Abd al-Malik, Arabina, sreshu Vizantiya, Khazarite i Bŭlgarite kato iztochnik za kavkazkiya, cherkezkiya, gagauzkiya i pomashkiya folkloren epos i traditsiya / Kh. T. Noris

Bibliography: Index Islamicus