Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "West Slavic" )' returned 95 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

92 more results not shown.

Get access

Der slawische Landschaftsname Schollene und seine Verwandten unter den Ortsnamen

Akcentuacja tematów na *-ęt- w kontekście polskich danych gwarowych i historycznych

Zachodniosłowiańskie i niemieckie przysłowia o obowiązkach kobiet w ujęciu socjokulturowym z uwzględnieniem dziewiętnastowiecznej mentalności