Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "West Slavic" )' returned 12 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Get access

Od praslovanské akcentuace k západoslovanské prozodii : s ohledem na češtinu

Případy historické modelové sufixace v západoslovanské (zvláště české) hydronymii

K etimologii zap.-slav. toparka/toporka