Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "South Slavic" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Razmišljanja ob starejših romanizmih v slovenščini in drugih južnoslovanskih jezikih

O Alasijevi glosi ʃacne : (južnoslovanski romanizem *žakъnъ tudi v slovenščini)