Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Czech" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Slovo "město" (gorod, Stadt, town, ville) z hlediska lingvistické typologie

Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů

Srovnávací frazeologie a paremiografie : vybrané studie ze slovanských a románských jazyků | Frazeologia i paremiografia porównawcza : wybrane studia z zakresu języków słowiańskich i romańskich

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Comparative phraseology and paremiography : selected studies from Slavonic and Romance languages
 • Translated Title: Comparative phraseology and paremiography : selected studies from Slavonic and Romance languages
 • Authors: Sawicki, Piotr; Smičeková, Jitka
 • Publication Year: 2010
 • Publisher: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta, Ostrava
 • Series: Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity,
 • ISBN: 9788073688516
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Romanistické studie = Studia Romanistica Date: 2011
  • |
   • Estudios hispánicos Date: 2011
  • |
   • Academic Journal of Modern Philology Date: 2014