Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Czech" )' returned 84 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

81 more results not shown.

Get access

Využití statistických metod při popisu neverbálních kolokací

Nominativ a instrumentál predikátového substantiva v současné češtině : sonda do korpusu

Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG