Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Czech" )' returned 891 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

888 more results not shown.

Get access

Interakční vzorce v obchodně-podnikatelské komunikaci

Výchozí platforma pro postulování interakčního vzorce obchodního vyjednávání

Sedukce (svádění) jako jedna z persvazivních strategií