Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Czech" )' returned 155 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

152 more results not shown.

Get access

K neologickým internacionalizmům v české slovní zásobě : pojmenování v oblasti extrémních sportů

Czeskie i polskie słownictwo komputerowe

Ke vztahu multiverbálnosti a internacionalizace : na příkladu multiverbálních spojení s výrazem scéna