Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Czech" )' returned 59 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

56 more results not shown.

Get access

Metafory ve vyjadřování z několika pohledů

Slovesa s metaforickým významem jako prostředek pro vyjádření mezilidských vztahů, psychických stavů a atmosféry prostředí

Železničářské sociolektismy vzniklé metaforizací