Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Czech" )' returned 108 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

105 more results not shown.

Get access

K proměnám a konstantám prestiže spisovnosti

Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách : výsledky emprirického a sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze

Současné postoje uživatelů k jazyku : sociolingvistický pohled na vybrané problémy