Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Czech" )' returned 40 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

37 more results not shown.

Get access

Srbsko-česká mezijazyková homonyma

Paronymie jako typ formální opozice v lexikonu

Za češtinu (ne)homonymní, aneb jak odstranit slovnědruhovou a morfologickou homonymii v českých korpusech