Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Czech" )' returned 460 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

457 more results not shown.

Get access

Gramatika v korpusu, korpus v gramatice : příspěvek k diskusi o vyhledávání gramatické informace v korpusech

Aktualizace rozvržení zdrojů Českého národního korpusu s ohledem na revizi vyváženosti jeho struktury

  • [Article]
  • Author: Králík, Jan
  • Translated Title: E. & G. ab.: Actualizing the distribution of Czech National Corpus sources through re-evaluation of the balance in corpus structure
  • Journal: Slovo a slovesnost
  • Publication Year: 2004
  • ISSN: 0037-7031
  • eISSN: 2571-0885
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:

Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG