Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lithuanian" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Toponimia dawnego powiatu wileńsko-trockiego w świetle źródeł administracyjnych i onomastycznych : (nazwy miejscowe derywowane od apelatywu góra i ich litewskie transpozycje)

Kilka uwag o pisowni w języku litewskim nazw miejscowych z obszaru Polski