Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lithuanian" )' returned 12 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Get access

Latopis Raczyńskich jako XVI-wieczny zabytek latopisarstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego (charakterystyka językowa)

Zapożyczenia litewskie dotyczące charakteru i zachowań człowieka : (na materiale gwar polskich na Litwie)