Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lithuanian" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Język w narracjach tożsamościowych : z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim

Świadomość językowa w Wielkim Księstwie Litewskim

Vilniaus ir Klaipėdos rusų ir rusakalbių tapatybės savivokos ypatumai