Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lithuanian" )' returned 26 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

23 more results not shown.

Get access

Sytuacja socjolingwistyczna i proces konwergencji języków na Brasławszczyźnie w świetle badań terenowych (1997-2007)

Język jako przedmiot i czynnik integracji : (casus bałto-słowiańskiego pogranicza językowego)