Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lithuanian" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Zapożyczenia litewskie dotyczące wyglądu człowieka : (na materiale gwar polskich na Litwie)

Zapożyczenia litewskie dotyczące charakteru i zachowań człowieka : (na materiale gwar polskich na Litwie)

Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza