Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lithuanian" )' returned 38 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

35 more results not shown.

Get access

Literatūrų ir kalbų funkcionavimas Lietuvoje : lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai | Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie : litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe

Slaviškos šaknies žodžių vartojimo kitimai Jono Jaknavičiaus - Ewangelie Polskie y Litewskie 1647, 1674, 1679, 1690 ir 1705 m. leidimuose