Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Greek" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Łacińskie i greckie nienormatywne zapożyczenia w polszczyźnie XIX wieku a ich żywot w polszczyźnie drugiej połowy XX wieku

“Dobry” przedrostek ευ- : polsko-greckie studium porównawcze

Tłumacza kłopoty z Ulpianem : uwagi do przekładu przydomka Keitoukeitos (Ath. 1 d-e)