Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Verb of perception" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Kontrastywne badanie właściwości semantyczno-składniowych czasowników w perspektywie leksykograficznej

Opis leksykograficzny syntaktycznych i semantycznych cech czasowników w języku czeskim, polskim i rosyjskim : na przykładzie czasowników percepcji