Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Toponymy" )' returned 49 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

46 more results not shown.

Get access

Vyjadrenie kvalitatívno-kvantitatívnych vzt̛ahov v toponymii pomocou expresivity a metafory

O konflikte deminutívnych prípon -avka a -ávka/-iavka v štandardizovaných geografických názvoch

Príkra