Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Toponymy" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Kilka uwag o pisowni w języku litewskim nazw miejscowych z obszaru Polski

Toponimia dawnego powiatu wileńsko-trockiego w świetle źródeł administracyjnych i onomastycznych : (nazwy miejscowe derywowane od apelatywu góra i ich litewskie transpozycje)