Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Syntax" )' returned 9 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

6 more results not shown.

Get access

Vedl'ajšie vety príčiny a vedl'ajšie vety účelu v slovenských nárečiach

Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine : synchrónia, diachrónia, ontogenéza