Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Syntax" )' returned 227 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

224 more results not shown.

Get access

Prísudok v nemčine a v slovenčine

Badania w zakresie składni semantycznej : predykaty dwuargumentowe w języku słowackim

Syntagmatické a nesyntagmatické spájanie syntaktických jednotiek vo vete