Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Syntax" )' returned 236 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

233 more results not shown.

Get access

Syntactic constancy of the subject complement

Bezsubjektové konstrukce a oficiální komunikační situace

Kataforické korelativum to v souvětí s větami podmětovými a předmětovými