Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Syntax" )' returned 103 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

100 more results not shown.

Get access

Sémantická organizace a typické lexikální obsazení ruských vět s dějovými predikáty utvořených podle strukturních modelů Snom - Vf - Sgen -Vf - Sdat a Snom - Vf - Sinstr v porovnání s češtinou

Kataforické korelativum to v souvětí s větami podmětovými a předmětovými

Il "raddoppiamento dell'oggetto" in bulgaro : tra descrizione e prescrizione