Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Syntax" )' returned 206 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

203 more results not shown.

Get access

Konstrukce typu co máš (té) ruce?

Skladenjska posebnost starinskega ali narečnega slovenskega namenilnika

Ekvivalenti adnominalnog bespredloškog genitiva i genitivnih sintagmi s predlozima od i u za iskazivanje posesivnih značenja u govoru jablaničkog kraja