Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Register" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Antroponymá používateľov sociálnej siete Facebook ako súčasť antroponymického komunikačného registra

Językowy obraz kobiety i mężczyzny w polszczyźnie potocznej

Antroponimy nieoficjalne przesiedlenców z Kresów Wschodnich na Ziemi Gorzowskiej