Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Agent" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Czasowniki nazywające czynności mowy i ich nieagentywne odpowiedniki : wstęp do analizy semantycznej z perspektywy opozycji agentywności i kauzatywności

Czasownikowe wykładniki fałszu z inherentną oceną działań agensa

Sredstvo kao agens u glagolskom događaju udaranja