Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Accusative" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Atributska upotreba deverbativnih imenica u bosanskome jeziku (na primjerima književnoumjetničkog stila)

Valence deverbálních substantiv : některé specifické posuny v povrchových realizacích participantů