Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 10 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

7 more results not shown.

Get access

Walencja rosyjskich verba sentiendi w świetle składni eksplikacyjnej1

Insza prostota szczera, cnotliwa, przystojna; insza prostota co ją głupstwem zowią : o rozwoju jednego ze znaczeń prostoty

Między znaczeniem leksykalnym a walencją : próba opracowania metody ekstrakcji ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego