Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Narzędnik afirmacji w wybranych językach słowiańskich

Narzędnik predykatywny a alternatywny przypadek zgody w języku polskim i wybranych językach słowiańskich