Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 10 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

7 more results not shown.

Get access

Bălgarsko-polska săpostavitelna gramatika

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Contrastive Bulg.-Pol. grammar. Vol. 2: The semantic category of definiteness/indefiniteness
 • volumes:
   • Tom 2 : Semantičnata kategorija opredelenost/neopredelenost
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 1993
  • |
   • Slavic and East European journal Date: 1993
  • |
   • SlavjanovedenieСлавяноведение Date: 1995
 • Authors: [Koseska-Toszewa, Violetta] Koseska-Toševa, Violeta; Gargov, Georgi
 • Publication Year: 1990
 • Publisher: Izd. na Bălg. akad. na naukite, Sofija
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Tom 2 : Semantičnata kategorija opredelenost/neopredelenost
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 1993
  • |
   • Slavic and East European journal Date: 1993
  • |
   • SlavjanovedenieСлавяноведение Date: 1995

O zelenom konju : novi lingvistički ogledi

 • [Reviewed Book]
 • Author: Ivić, Milka
 • Publisher: Slovograf, Beograd
 • Publication Year: 1995
 • Series: Biblioteka XX vek,
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Književnost i jezik Date: 1995
  • |
   • Studia slavica savariensia Date: 1996
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1997
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 1998
  • |
   • Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistikuЗборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад Date: 1998

Slovesa pro praxi : valenční slovník nejčastějších českých sloves

 • [Reviewed Book]
 • Authors: Svozilová, Nad̛a; Prouzová, Hana; Jirsová, Anna
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 1997
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Čeština doma a ve světě Date: 1997
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 1997
  • |
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 1997-1998
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 1997-1998
  • |
   • Naše řeč Date: 1998
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 1998
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1998
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 1998
  • |
   • Jazykovedný časopis = Journal of linguistics Date: 1999
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2000