Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Belaruskaja mova

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Uniw. Opolski, Inst. Filologii Polskiej, Opole
 • Publication Year: 1998
 • Series: Najnowsze dzieje języków słowiańskich,
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2000
  • |
   • Filologická revue Date: 2001

Odzwierciedlenie niektórych elementów fonetyki polskiej w białoruskich gwarach grodzieńskich

Interferencja prymarnej gwary białoruskiej na system fonetyczny wtórnie nabytego języka polskiego na przykładzie idiolektu