Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Nowomowa po jugosłowiańsku

Leksyka gwarowa spiskich gimnazjalistów

Wybrane aspekty seksizmu w gwarach czarnogórskich na przykładzie ekspresywnych i wulgarnych określeń kobiet