Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Świadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu | Jazykové povědomí a jazyková kompetence nejmladší generace Poláků na českém Těšínsku

Wybrane aspekty seksizmu w gwarach czarnogórskich na przykładzie ekspresywnych i wulgarnych określeń kobiet

Wpływ filmu na język subkultur młodzieżowych : przypadek nazwy matrix