Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Praindoeuropejskie i nostratyckie źródła do rekonstrukcji kategorii osoby w językach słowiańskich

Słowiańskie nazwy ‘brwi’ w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych