Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Umieranie i śmierć : wielowymiarowość językowa

Kategoria MATKI we współczesnym języku chorwackim

Symbolika nominacji ludzi za pomocą rzeczownika baran : wpływ religii na kształtowanie się personifikowanego znaczenia apelatywu