Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Transferencja italianizmów i wenecjanizmów w chorwackich gwarach czakawskich Dalmacji

Niemieckie zapożyczenia w połabskim i rosyjskim : (chronologia, semantyka, adaptacja, wpływ na rozwój języka)

Chorvatsko-slavjanskie leksikografičeskie kontakty