Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Compound nouns with the first component of foreign origin in contemporary Czech
 • Author: Mitter, Patrik
 • Publication Year: 2003
 • Publisher: Univ. J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Český jazyk a literatura Date: 2004-2005
  • |
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2005-2006
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2005
  • |
   • Naše řeč Date: 2006
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2007
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2007

Kontaktološki rečnik adaptacije rusizama : u osam slovenskih jezika | Kontaktologičeskij slovarʹ adaptacii rusizmov : v vosʹmi slavjanskich jazykach

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: A contactological dictionary of adaptation of Russisms (in eight Slavic lgs.)
 • Translated Title: A contactological dictionary of adaptation of Russisms (in eight Slavic lgs.)
 • Author: Ajduković, Jovan
 • Publication Year: 2004
 • Publisher: Foto Futura, Beograd
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2005
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2008

Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch - Slowakisch : Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen

 • [Reviewed Book]
 • Author: Newerkla, Stefan Michael
 • Publisher: Lang, Frankfurt am Main
 • Publication Year: 2004
 • Series: Schriften über Sprachen und Texte, 7
 • ISBN: 9783631517536
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen Date: 2004
  • |
   • Journal of Slavic linguistics Date: 2004
  • |
   • Listy filologické Date: 2004
  • |
   • Österreichische Osthefte : Mitteilungsorgan der Arbeitsgemeinschaft Ost Date: 2004
  • |
   • Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. NF Date: 2005
  • |
   • Germanoslavica Date: 2005
  • |
   • Naše řeč Date: 2005
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 2005
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2006
  • |
   • Studia Germanica Gedanensia Date: 2005
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2005
  • |
   • Stil Date: 2005
  • |
   • Leksika i leksikologija : sbornik naučnych trudov Vyp. 16 Date: 2005
  • |
   • Časopis pro moderní filologii Date: 2006
  • |
   • Canadian Slavonic papers = Revue canadienne des slavistes : an interdisciplinary journal devoted to Central and Eastern Europe Date: 2007
  • |
   • Kritikon litterarum : internationale Rezensionszeitschrift für Romanistik, Slavistik, Anglistik, Amerikanistik und für Linguistik Date: 2012
  • |
   • Jazykovedný časopis = Journal of linguistics Date: 2012 [2013]