Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 9 results. Modify search

Did you mean: journal:( (der studia(studiow z filologii polskiej i slowianskiej) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

6 more results not shown.

Get access

Słowiańskie nazwy ‘źrenicy’ w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych

Tradycja liturgiczna a wpływy żywego języka w szesnastowiecznym ewangeliarzu redakcji ruskiej

Kategoria posesywności w języku starochorwackim na przykładzie zabytku Kolunićev zbornik