Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Balija czyli poturica – od piętna do stereotypu : (na podstawie dyskusji internetowych)

Język mieszkańców Spisza : płeć jako czynnik różnicujący

Mikrotoponimy jako sposób kreowania ludowych miejsc kulturowych : podejście antropologii lingwistycznej