Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 9 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

6 more results not shown.

Get access

O rzeczownikach na -ište występujących w staroruskim Ewangeliarzu ławryszewskim

Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Compound nouns with the first component of foreign origin in contemporary Czech
 • Author: Mitter, Patrik
 • Publication Year: 2003
 • Publisher: Univ. J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Český jazyk a literatura Date: 2004-2005
  • |
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2005-2006
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2005
  • |
   • Naše řeč Date: 2006
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2007
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2007

Slovenská slovotvorba

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Slovak word-formation
 • Author: Furdík, Juraj
 • Publication Year: 2004
 • Publisher: Náuka, Prešov
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovo o slove : spravodajca katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Prešove Date: 2004
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2006
  • |
   • Jazykovedný časopis = Journal of linguistics Date: 2005
  • |
   • Slovenský jazyk a literatúra v škole Date: 2004-2005
  • |
   • Časopis pro moderní filologii Date: 2007