Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Socjolingwistyka )' returned 11 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

8 more results not shown.

Get access

Pojęcie wolności w optyce dychotomii swoi–obcy w tekstach sowieckiego ideologicznego subdyskursu o kulturze lat 1953–1957

Właściwości fonetyczne i fleksyjne języka familijnego Joachima Lelewela (na podstawie listów do najbliższych)

Dwa modele titoizmu : lingwistyczne badania nad ideologią realnosocjalistycznej Jugosławii