Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Socjolingwistyka )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: journal:( socjolingwistyka )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Javni natpisi i javne obavijesti kao sociokulturne i pragmatičke jedinice

Schematy mimetyczne realizowane w gestach

Ile jest negowania w negacji? : multimodalna analiza wystąpienia publicznego (pilotażowe badanie z elementami ilościowymi)