Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Socjolingwistyka )' returned 4 results. Modify search

Did you mean: journal:( socjolingwistyka )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Gdy twoja mowa cię (nie) zdradza, czyli o wielojęzyczności na Śląsku Cieszyńskim w Republice Czeskiej

Edukacja językowa jako główny element planowania języka na przykładzie baczkich Bunjewców

K osnovam karpatorusinistiki : jazyk i jazykovoj vopros (Pod)karpatskoj Rusi