Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Socjolingwistyka )' returned 8 results. Modify search

Did you mean: journal:( socjolingwistyka )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Prawa językowe i dyskryminacja językowa w prawie Unii Europejskiej

O problematyce kobiecej na płaszczyźnie językowej w kontekście zagadnienia równych szans w Polsce, Rosji i Bułgarii

Zmiany wartościowania gwar wschodniosłowiańskich przez mieszkańców Hajnówki na pograniczu wschodnim o połowy XX wieku do dnia dzisiejszego : (na podstawie wywiadów)