Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Socjolingwistyka )' returned 1 result. Modify search

Did you mean: journal:( socjolingwistyka )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Język w przestrzeni społecznej [Studies dedicated to Władysław Lubaś on his 70th birthday]

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Uniw. Opolski, Inst. Filologii Polskiej, Opole
 • Publisher: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział II Języka i Literatury, Opole
 • Publication Year: 2002
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym Date: 2002
  • |
   • Socjolingwistyka Date: 2003