Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Sociologický časopis )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Oratio et ratio : sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Festschrift for Jiří Kraus on the occasion of his 70th birthday
 • Publication Year: 2005
 • Publisher: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Praha
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2005-2006
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2006
  • |
   • Naše řeč Date: 2006
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 2006-2007
  • |
   • Sociologický časopis Date: 2006
  • |
   • Čeština doma a ve světě Date: 2007